Artikel

Als ik de CDO van Nederland was...

10 oktober 2018 | Door Bart ter Steege

Jungle Minds als gastspreker bij Binnenlandse Zaken.

Dat het een goede zaak zou zijn als de overheid echt ‘burger-centric’ zou werken bepleiten we al langer bij Jungle Minds. Gelukkig zijn er ook binnen de overheid genoeg mensen te vinden die het roerend met ons eens zijn en zich hard maken voor een meer burger-gerichte werkwijze. Des te leuker dat we door het Ministerie van Binnenlandse zaken werden gevraagd als gastspreker om ons licht te laten schijnen op de vraag ‘Als jij morgen de CDO van Nederland bent: wat doe je op dag 1?’ De bijeenkomst, georganiseerd door een groep jonge vernieuwingsgezinden binnen de overheid, ging over ‘Digitale transformatie binnen de overheid’. Met een specifieke focus op welke praktische lessen de overheid kan leren van digitale transformaties uit het bedrijfsleven.

Wat hadden wij dan toe te voegen? Allereerst de simpele wijsheid dat verandering echt alleen gebeurt als het noodzakelijk is. In het bedrijfsleven is dit voor verreweg de meeste sectoren een vrij heldere zaak: het is transformeren of keihard voorbij gelopen worden door je concurrentie. Maar voor de overheid die geen directe concurrent heeft is deze kwestie minder duidelijk. Daarom ons eerste punt: maak helder hoe groot de digitale dienstverlening aan burgers is. En maak inzichtelijk welke invloed dat heeft op hoe burgers de overheid ervaren, met alle maatschappelijke impact van dien.

Ons tweede punt: zorg dat je toegang hebt tot het beste digitale talent wat er beschikbaar is. Dat lijkt nogal een open deur, maar de praktijk is -mede door aanbestedingsregels- wezenlijk anders. Kleinere, gespecialiseerde partijen worden door inkoopregels vaak buiten spel gezet. Dit betekent dat een groot deel van het beste beschikbare talent niet of zelden voor de overheid aan de slag kan. En daarmee mist de overheid teams en werkwijzen die meetbaar succes opleveren in zowel ontwikkelsnelheid, budgetcontrole als gebruikerstevredenheid.