De perfecte self service voor Basic-Fit

Op locatie ontwerpen, mét de gebruiker

De vraag

Optimaliseer de user experience van de selfservice kiosk en stimuleer de upsell van add-ons.

Het resultaat

Een volledig redesign van de kiosk, getest en gevalideerd met de gebruikers om 100% zelfvoorzienend te zijn.

De zoektocht naar hogere conversie

Marktleider in Europa en met vestigingen van Groningen tot Málaga is Basic-Fit een van de snelst groeiende sportscholen van Europa. Deze internationale speler maakt veel gebruik van de selfservice kiosk: een informatiezuil in de club, waar mensen hun abonnement kunnen kopen en aanpassen. Aangezien het grootste gedeelte van de verkoop via de kiosk gaat heeft deze een belangrijke rol binnen Basic-Fit. Door de user experience te verbeteren heeft Jungle Minds ervoor gezorgd dat de selfservice kiosk effectiever werkt, wat direct leidt tot een hogere conversie.

Ontdekken van het speelveld

Om direct in contact te zijn met de gebruikers pakten we onze spullen en verruilden ons kantoor voor de sportclub, en zetten daar, tussen de loopbanden en de dumbbells, kamp op.

De hoogste prioriteit was om de behoefte van de clubleden te begrijpen. Door ter plekke de kiosk te analyseren, in de club te observeren en te praten met staff en gebruikers kwamen we al snel tot een aantal ontdekkingen.

De kiosk werd door nieuwe en bestaande leden nauwelijks opgemerkt en de functie ervan was niet duidelijk. En het belangrijkste, de selfservice kiosk bleek helemaal niet ‘self service’: iedere gebruiker had hulp van staff nodig om door het proces begeleid te worden.

Testen aan de tekentafel

Goed ingeburgerd in de club konden we onze ontwerpen direct testen, aanpassen en opnieuw testen, wat minimaal 5 succesvolle usability tests per story opleverde. In een recordtijd van 6 dagen konden we daardoor met 35 gebruikers, 14 iteraties van het prototype testen, om zo tot een optimaal ontwerp te komen. De opzet om ter plaatse in de sportclub te werken leverde zo een snel en hoogiteratief proces op, waarin we de basis hebben gelegd voor de perfecte flow door de kiosk.

Dankzij de werkwijze van Jungle Minds hebben wij veel geleerd van onze gebruikers. Deze inzichten hebben niet alleen een super user experience opgeleverd, maar ook de basis gelegd voor een hechte en langdurige samenwerking.

- Erica van Vorderen, International Marketing Manager Basic-Fit

Verder dan de vraag

Door onze user centric werkwijze hebben we ervoor gezorgd dat de kiosk 100% self service is.

Daarnaast hebben we de gebruiker en staff opgezocht, nieuwe en bestaande leden geobserveerd en met hen vele gesprekken gevoerd. Deze ervaringen zijn vertaald in waardevolle nieuwe inzichten voor Basic-Fit en hebben mede geholpen de strategie van Basic-Fit voor 2020 vorm te geven. En een strategisch partnership tussen Basic-Fit en Jungle Minds was geboren.

Optimale user experience bij de kiosk
Roll out naar alle Basic-Fit clubs (600+)
Aanzienlijke tijdsbesparing bij conversie